petek, 17. februar 2012

Awards =)

Tole sva dobili že pred časom, ampak nama faks, izpiti in delo niso pustili dovolj časa, da bi napisali objavo, ups. Zato malo pozno, pa vendar ... ;)
We've got those a while ago, but exams and work just didn't let us write something! So a little late but anyways ... ;)

Krasna TehTeh nama je podelila kar 3 nagrade, hvala, najboljša si! ;) 
Always nice TehTeh gave us 3 awards, thank you so much, you are the best! ;) Najprej ... Liebster blog award, ki se jo podeli najljubšim blogom, ki imajo manj kot 200 sledilcev. 
First ... Liebster blog award, which is an award for favourite blogs with under 200 followers.


Pravila:
1. Deli link do tistega, ki ti je podelil nagrado.
2. Dodaj nagrado v objavo. 
3. Izberi 5 blogov, ki imajo manj kot 200 sledilcev, in jim podeli nagrado. 
4. Povej jim, da so dobili nagrado.
The rules: 
1. Put the link to who gave you the award.
2. Put the award in your post.
3. Choose 5 blogs under 200 followers and give them the award.
4. Tell them they received the award.


Ostalo sva že naredili, nagrado pa deliva z ...
We've done the first 2 parts, and we share the award with ... 
1. Pink Diamond
2. Purple Glitters
3. aydii
4. Sweet Peach Slices
5. KatieePravila:
1. Objavi link do tistega, ki ti je podelil nagrado.
2. Odgovori na vprašanja.
3. Podeli nagrado 10 blogom in jih o tem obvesti.
4. Deli 7 misli o sebi.
Rules:
1. Post the link for you gave you the award.
2. Answer the questions.
3. Pass it to 10 blogs and inform them.
4. Share 7 random thoughts about yourself.

M. D./M. K. ;)
1. Najljubša pesem/Favorite song:
Trenutno Lady Gaga - You and I/Right now Lady Gaga - You and I
Marit Larsen - If a song could get me you
2. Najljubša sladica/Favorite Dessert
Sladoled!/Ice cream! ;)
Čokoladna torta/Cake (chocolate)
3. Kaj te spravlja ob pamet/What drives you insane:
Pluženje ob 4 zjutraj/Plowing snow at 4 a.m.
Hinavci/hypocritical people4. Ko sem jezna ... /When I'm mad ... :
Ni zabavno biti z mano/I'm not fun to be around :P
Kričim/I yell
5. Najljubši ljubljenček/Favourite pet:
Zajček/Bunny
Konj/Horse
6. Črna ali bela?/Black or White
Odvisno, za kaj. Največkrat črna./Depends on what. Mostly black.
Bela/White
7. Največji strah/Biggest Fear
Ni največji. Se pa bojim psov./It's not my biggest. But I'm kind of afraid of dogs. :( 
Ostati sama./To be alone.
8. Vsakdanje počutje/My daily attitude
Veselo/Happy
Veselo, noro/Happy, crazy
9. Kaj je popolno/What's perfect:
Svež, bel sneg, po katerem še nihče ni hodil./Fresh, white snow, no one has walked on yet. 
Jesti čokolado, kadarkoli hočem./To eat chocolate whenever i want. :P
10. Krivda?/Guilt?:
Ko kupim preveč ličil ... /When I buy too much makeup ... :$
Čokolada/Chocolate

7 misli/7 random thoughts:
1. Predlani se nisem niti pol toliko zanimala za ličila kot se zdaj.
2 years ago I didn't care half that much about makeup as I do now.
2. Zadnje čase sem res boječka, še v Gardalandu. :D 
I'm afraid of too many things lately, you should see me in Gardaland. :D 
3. Že 10 let si želim iti v London, pa mi še ni uspelo.
I've been wanting to go to London for 10 years, but I still haven't got a chance.
4. Skoke sem začela gledati, ker mi je bil všeč Thomas Morgernstern. 
I started watching ski juping competitions because I loved Thomas Morgenstern.
5. Bila sem zelo sramežljiva, ampak sem to spremenila.
I was way too shy but I've changed now.
6. Vedno sem druge spraševala po njihovem mnenju, če je bilo to drugačno od mojega, pa nisem povedala, kaj zares mislim.
I always asked other people what do they think and if their opinion was different than mine, I didn`t tell them what I really thought.
7. V zadnjem času sva obe navdušeni nad e.l.f.-om. :D 
We both love e.l.f. lately. :D 

Nagrado deliva z ...
We share the award with ...
2. Katiee
3. Anna

OMG! This blog is on my list! It's perfect!

Pravila:
1. Povej, kdo je naredil nagrado. (Ne veva, žal. :))
2. Povej, kdo ti jo je podelil.
3. Naštej 10 dejstev, ki so zaznamovala leto.
4. Deli naprej!
Rules:
1. Say who created the award (We don't know. :))
2. Say who gave it to you.
3. Tell about 10 facts that marked your year.
4. And pass it!

10 dejstev:
10 facts:
1. Diplomirala sem.
I've got my degree.
2. Šla sem v Gardaland in se imela super!
I went to Gardaland and had lots of fun!
3. Prvič sem delala v trgovini. :)
I've worked in a store for the first time. :)
4. Začela sem nakupovati prek spleta.
I've started shopping online. 
5. Začela sem pisati blog s prijateljico Matejo. (Tole šteje za 2 dejstvi, ker velja za obe. :P )
I started writing blog with my friend Mateja. (This one counts for 2 facts, because it considers us both. :P)
6. Prvič sem v živo spoznala prijatelja, s katerim se sicer poznava že 6 let.
Met a friend (in person) that I knew for about 6 years now.
7. Končala sem študij.
Finnished Uni.
8. Dobila sem drugo službo.
Got another job.
9. Šla sem v Planico za 4 dni in se imela super.
Went to Planica for 4 days and had an amazing time.

Nagrado pa deliva še nekaterim blogom, ki jih nisva našteli pri prejšnjih dveh:
And we pass the award to some blogs that weren't included before:
1. Anela

11 komentarjev:

Hvala za komentar! Z veseljem ga bova prebrali. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...